Neuropress Terápia

NeuroPress Terápia logó

Nová dimenzia liečby

JEDINEČNÁ, ZDOKONALENÁ, ZALOŽENÁ NA REFLEXOLÓGII, KOMPLEXNÁ TERAPIA, ktorá sa uskutočňuje manuálnou, opakujúcou sa stimuláciou nervových zakončení na chodidle a na priehlavku a tým dosiahne trvalé zmeny v organizme.

PODSTATOU NAŠEJ METÓDY, KTORÁ NEMÁ VEDĽAJŠIE A NEŽIADUCE ÚČINKY JE KONDICIOVANIE, KTORÉ JE ZALOŽENÉ NA BOLESTIVOM PODNETE. Počas tohto procesu je potrebné vyvolať určitý počet rytmicky sa opakujúcich podnetov, k tomu, aby sa dosiahol a fixoval želaný stav. Nakoľko u každého pacienta je stav organizmu (telesný, psychický, duševný) odlišný (teda jedinečný), odlišuje sa aj počet podnetov potrebných k liečbe a k trvalému uzdraveniu.

O TERAPII

 

Terapia optimalizovaním funkcie orgánov, mobilizovaním zdrojov energie, ktoré sú k dispozícii a vytvorením vnútornej homeostázy AKTIVUJE REGENERÁCIU A PROCES SAMOLIEČENIA. K tomu aby sme toto dosiahli, terapeut, ktorý vykonáva liečbu, pracuje hlboko na nervových zakončeniach (stimuláciou receptorov bolesti) na chodidle a na priehlavku metódou NeuroPress. Na podnet vznikne odpoveď prostredníctvom centrálneho nervového systému.

Očakávané výsledky:

 • Aktivuje samoregeneračné schopnosti organizmu, teda výsledky budú dlhodobé.

 • Zosilňuje schopnosť psychickej odolnosti.

 • Zvyšuje stabilitu organizmu na telesnej-psychickej-duchovnej úrovni.

 • Pomáha organizmu v boji proti patologickým zmenám.

 • Poruchy vo funkciách orgánov objaví a odstráni v takej rannej fáze, pokiaľ sa ešte nevytvárajú ťažkosti (preventívne).

 • S vysokou účinnosťou lieči už existujúce vegetatívne poruchy a chronické stavy.

 • Prispieva k tomu, aby pacient nebol závislí na liekoch.

 • Pomáha zvyšovať vlastné povedomie, teda nabáda pacientov, aby si svoje zdravie a osud vzali do vlastných rúk.

 • Je komplexná: kladie dôraz na všetky faktory, ktoré majú vplyv na zdravie pacienta.

Jedinečná terapia stimulovania nervových zakončení, ktorá je založená na kombinácii reflexológie a akupresúry,  ktorá sa prevádza manuálnou, opakujúcou sa stimuláciou nervových zakončení na chodidle a tým dosiahne trvalé zmeny v organizme.

Vedľajšie účinky nie sú známe, nemá žiadne riziká.

Cieľom je optimalizácia funkcií orgánov, mobilizovanie zdrojov energie, znovunastolenie vnútornej rovnováhy a spustenie regeneračných procesov.

Nelieči konkrétnu chorobu, ale napravením životných funkcií a preskupením voľných zásob energií v tele dosiahne, aby telo spustilo samoliečbu.

Intenzita nervového podnetu sa určuje na základe individuálnej tolerancie bolesti. Čím je niektorá časť organizmu slabšia, tým sa na danú stimuláciu objaví väčšia bolesť.

Počas terapie sa znižuje citlivosť, alebo celkom zmizne pri danom orgáne, a to regeneráciou buniek a priebežne so zosilňovaním organizmu.

Pôsobí aj na chronické záťaže, na vedomé znižovanie a kompenzáciu negatívnych vplyvov a aj na všeobecné zosilnenie organizmu.

Integratívnu časť terapie tvorí podpora zdravia, výchova k zdravému životnému štýlu a tiež zapojenie pacientov a ich príbuzných do procesu liečby.

Popri vedomom znižovaní rizikových faktorov sa zameriava na vyhľadanie faktorov, ktoré podporujú zdravie a na ich následné vedomé aplikovanie.

Vyšetrenie zdravotného stavu sa v každom prípade uskutoční vo vopred dohodnutom termíne. Na prvom stretnutí Vás náš asistent odprevadí do vyšetrovne na vyšetrenie zdravotného stavu, zapíšu sa osobné údaje pacienta a pacient bude oboznámený so všeobecnými informáciami spojenými s terapiou.

Osoba vykonávajúca vyšetrenie zdravotného stavu postupne vykonáva kontrolu nervových zakončení na chodidle, a to s dotykom/tlakom. Počas vyšetrenia sa STAV ORGANIZMU A FUNKCIONALITA JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV ZISŤUJE NA KONTROLOVANÝCH BODOCH, A TO NA ZÁKLADE  ICH ZMIEN, VEĽKOSTI, AKO AJ NA ZÁKLADE CITLIVOSTI BODOV A ICH KOMBINÁCIÍ, AKO AJ NA ZÁKLADE INTENZITY BOLESTI.

Zsolt és Attila

Na základe tohto:

 • Zisťujeme aktuálny stav organizmu/buniek

 • Zisťujeme príčinu choroby

 • Oboznámime Vás s potrebnými zmenami životného štýlu a s ich dôležitosťou

 • Poskytneme Vám informácie ohľadom Vašich problémov so zdravotným stavom/chorobou

 • Nastavíme Vám plán liečby, ktorý je šitý na mieru

 • Odpovieme Vám na všetky otázky

 • Dohodneme sa na procese liečby

 • V prípade potreby, doplníme vyšetrenie na základe bunkovej analýzy metódou SCIO-Biofeedback (biorezonancia) v záujme konkretizovania choroby

Výsledok vyšetrenia a plán liečby sa zaznamená do dokumentov na základe ktorého následne terapeut začne s liečbou.

reflexológián alapuló terápia

POČAS NAPREDOVANIA PROCESU LIEČENIA NAŠIM CIEĽOM JE MINIMALIZOVAŤ TERAPEUTICKÝ VPLYV A SÚČASNE MAXIMALIZOVAŤ VPLYV JEDINCA NA TELESNÉ-PSYCHICKÉ-DUŠEVNÉ ZDRAVIE.

Pri NEUROPRESS TERAPII je dôležité, aby každý si bol vedomí so stavom svojho organizmu, so svojimi chorobami/problémami, veď keď niečo už nie je neznáme pre človeka, od toho sa už nebojí. Pretože strach pri problémoch a chorobách blokuje proces uzdravenia. Považujeme za dôležité, aby sa pri vyšetrení organizmu zúčastnili aj členovia rodiny, veď oni sú súčasťou Vášho života a súčasťou Vášho duchovného a telesného uzdravenia. Popri terapii je nevyhnutné, aby ste získali potrebné informácie o Vašej chorobe a my Vám pomôžeme spoznať tie „prostriedky“, pomocou ktorých budete schopný sami si vylepšiť svoj stav. Riešením nie je zmierenie sa s chorobou, ako ani nie je dobré používanie výlučne syntetických liekov! Urobte zmenu, aby ste mohli žiť svoj život zdravo, prirodzeným spôsobom, bez odkázanosti! My Vám pomôžeme!

Liečba pacientov, sa v každom prípade začne na základe individuálneho liečeného plánu, ktorý je stanovený na základe vyšetrenia.

Liečba je založená na bolestivom podnete. Liečba sa prevádza manuálnou, opakujúcou sa stimuláciou nervových zakončení na chodidle a na priehlavku. Ošetrujúci terapeut ráznymi podnetmi stimuluje receptory bolesti a tým pôsobí na reflexné body, nachádzajúce sa na chodidle a na priehlavku. Toto samozrejme je bolestivé, ale dá sa vydržať. Dôkazom čoho je, že aj deti to dobre znášajú. Podstatou liečby je kondiciovanie, ktoré je založené na bolestivom podnete. K tomuto je potrebná len minimálna bolesť, teda nie je čoho sa obávať. Ide o to, že náš mozog sa zameriava na tú časť, ktorá vyšle signál. Bolesť je len signálom. Keď zatlačíme na dané miesto na chodidle, mozog dostane signál o tom, že s orgánom, ktorý patrí k tomuto bodu je problém. Takýmto spôsobom stimulujeme a riadime nervový systém a tým naštartujeme samoliečebný proces v tele. Vhodné stimulovanie nervových zakončení, ktoré je prispôsobené na daného pacienta je veľmi účinnou, dôkladnou a cielenou metódou liečby. Táto metóda vplýva súčasne na biologicko-somatickú, teda na telesnú, ako aj na duševnú stránku organizmu. Preto je veľmi dôležité, že ktorý bod koľkokrát a s akou intenzitou zatlačíme. Toto u nás prevádzajú špeciálni, pripravení a skúsení odborníci. Cez chodidlá môžeme vplývať na celé telo, teda na každý vnútorný orgán. Iný spôsob na to neexistuje.

Attila kezelés

Táto liečba vďaka svojmu charakteru, nemá žiadne vedľajšie účinky ani riziká. Počas liečby je potrebný určitý počet rytmicky sa opakujúcich stimulácií, ktoré sú individuálne určené pre každého pacienta, aby sa dosiahla stanovená zmena a trvalé uzdravenie. Pocit bolesti, ktorý vzniká počas liečby je čoraz menší a na koniec celkom pominie súčasne so zosilnením organizmu.

Táto liečba nelieči priamo konkrétnu chorobu, ale optimalizáciou funkcií orgánov a preskupením voľných zásob energií „prinúti“ telo k postupnej samoliečbe.

Zsolt kezelés

Neuropress terapia sa nezameriava na danú chorobu, ale na holistickú liečbu.

V každom prípade je cieľom napravenie rovnováhy. V záujme tohto spolupracujú počas terapie reflexológ, masér, dietetik a iní odborní pracovníci. Oni zabezpečia doplnenie mikroelementov, odstránenie toxínov, ktoré zaťažujú telo, alebo zabezpečia iné liečebné techniky, na základe toho, čo pacient potrebuje.

Základom spôsobu liečby popri stimulačnej terapii je nastolenie acidobázickej rovnováhy a zmena každodenného životného štýlu. Liečba trvá dovtedy, pokiaľ nezmiznú problémy, teda pacient nebude pociťovať bolesť v nervových zakončeniach, výsledky odborného vyšetrenia budú bez nálezu a nebude potrebné užívať žiadne lieky, alebo pokiaľ nenastane výrazné zlepšenie. Pokiaľ už pre vzniknuté nenapraviteľné patologické zmeny sa nedá dosiahnuť úplná regenerácia a pacient musí užívať aj naďalej lieky, dosiahneme maximálnu samokorekciu, a zdravotný stav a kvalita života pacienta sa výrazne zlepšia. 

SCIO BIOFEEDBACK

SCIO BIOFEEDBACK je zariadenie, ktoré meria, vyhodnocuje a zaznamenáva elektronické impulzy ľudského tela na úrovni buniek. S týmto spôsobom získame presné informácie o komplexnom stave a fungovaní organizmu.

So zariadením, ktoré je používané na viacerých západných klinikách a je celosvetovo uznané, spresníme, že aké procesy prebiehajú v tele pacienta na úrovni buniek.

Počas vyšetrenia ZISTÍME, ČOHO JE POTREBNÉ SA ZBAVIŤ (vírusy, baktérie, toxíny, atď.), ČO JE POTREBNÉ DOPLNIŤ (minerálne látky, vitamíny, stopové prvky), ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ ZAŤAŽENIA (intolerancia, alergény, atď.), a na základe týchto poznatkov, AKÉ ZMENY A V AKEJ MIERE SÚ POTREBNÉ V ŽIVOTOSPRÁVE.

Nami používaný SCIO BIOFEEDBACK SYSTÉM:

ZISTÍ, ŽE KTORÉ LÁTKY VYVOLÁVAJÚ VO VÁS ALERGICKÉ REAKCIE

scio biofeedback rendszer

ZISTÍ CHÝBAJÚCE MIKROELEMENTY (vitamíny, stopové prvky, minerálne látky) a v akom rozsahu chýbajú
ZISTÍ OSTATNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY (napr. citová sféra, stres, žiarenie, chemikálie, chemické látky, atď.)

STANOVÍ BIOLOGICKÉ PARAMETRE ORGANIZMU (vitalita, hydratácia organizmu, pH-rovnováha, stav črevnej mikroflóry, stav hormonálnej sústavy, atď.)

OZNAČÍ ZAŤAŽENIA (ťažké kovy, vírusy, baktérie, chemikálie, atď.)

Software asi za 50 minút testuje u pacienta FREKVENCIU VZORKY 12.000 LÁTOK U PACIENTA!

Počas vyšetrenia prevedený TEST ALERGIE (otestuje sa približne 300 alergénov) ukazuje reakciu pacienta na úrovni buniek na rôzne alergény (od alergénov z prostredia až po potraviny). Všetky alergény, na  ktoré pacient vykazuje reakciu, prístroj odznovu otestuje, aby sa minimalizovala možná chyba. Výsledky budú zobrazené v číslach, teda vyhodnotenie bude jednoznačné.

TIE LÁTKY, NA KTORÉ ORGANIZMUS REAGUJE PREHNANE (teda vyvolá prehnanú obrannú reakciu) ZNAČNE SPOMAĽUJÚ NAPREDOVANIE UZDRAVENIA, ALEBO ZABRAŇUJÚ V UZDRAVENÍ. Bunky, ktoré sú v stave pripravenosti, a ktoré sú výrazne citlivé na vplyv okolia neustále spotrebúvajú svoje zásoby energie na obranu a prežitie, a takto im nezostáva kapacita na regeneráciu.

analízis

POKIAĽ PACIENT ODSTRÁNI ZO SVOJHO ORGANIZMU ZÁŤAŽOVÉ LÁTKY (podľa možností), KTORÉ SA VYKÁŽU POČAS VYŠETRENIA, UROBÍ ZMENY V ŽIVOTOSPRÁVE, KTORÉ SA URČIA NA ZÁKLADE STAVU BUNIEK, a tiež PREVEDIE DETOXIKAČNÉ KÚRY, ZOSILNENIE ORGANIZMU BUDE RÝCHLEJŠIE A UZDRAVENIE PREBEHNE ZA KRATŠÍ ČAS.

Vyšetrenia na zariadení SCIO BIOFEEDBACK v našich zdravotníckych zariadeniach – na základe dohodnutého termínu – môže absolvovať ktokoľvek, kto má záujem zistiť aktuálny stav svojho organizmu, nezávisle od využitia komplexných služieb NeuroPress-u!

online rezervácia

NEUROPRESS TERAPIA Dunajská Streda,
Dunajská Streda, Galantská cesta 658
Tel: +421-911-627-644